Projekt ne Dusseldorf

Periudha e kryerjes se punes eshte:

Korrik 2021

Karakteristikat e projektit:

Profili -Salamander 82MD-ngjyreantracid/antracid
Xhame i prodhuesit Guardian – termopane me konfiguracion 4Sol+16+4Float+16+4Low-e, duhet cekur qe sipas normave DIN eshte perdorur edhe termopan 3.3.1Low-e+16+4Float+16+4Sol